Mobilni strojevi

Mobilni stroj FBH 1200H

Proizvođač: AME Maschinen GesmbH
Model: FBH 1200H
Godina proizvodnje: 2003
Širina kotača: 1200 mm

Informacije/Opis
– okretnim kotacem
– sa uljnim kilerom
– 2 kompleta Vibratora sa Motorima
– Stroj za paketiranej na paletu sa boksmo za transportne palete
– stroj za polivanej proizvoda
– stroj za promjenu sina-vrsta
– 2 komada nateznih kablova
– kibla za doziranej ili pu njenje betona
– 3 natezne sajle
– 3 polovna kalupa

Mobilni stroj STI 1200H

Proizvođač: STI GmbH
Model: STI 1200H
Stanje: obnovljeno, vrlo dobro stanje
Širina kotača: 1200 mm

Informacije/Opis
– Novi habajuči dijelovi
– Novo upravljanje
– Novi električni dijelovi
– Novi graničnici-senzori
– Hidraulički servis
– Zylinder s novim gumicama