Stacionaran stroj; MAS Bendorf godina: 1979

Komplet NOVO upravljanje Simens S7
kružni sistem j od Schlossera

Zahtev


  ponuda obuhvača

  • Stroj MAS
  • Grubi beton i fini beton silos
  • ulazna linija
  • izlazna linija
  • lančana linija
  • Podizać i spuštač je 10 etaža
  • vagoni koji voz u sušaru
  • čistač dasaka
  • okretač dasaka
  • Vezačica je Cyklop proizvođač
  • Paketitka je na dva rukohvata
  • Okretač paketa
  • Izlazna linijna je lamelacc
  • cc 20-30 kalupa različiti polovni kalupa za kocku za blokove betonske, za travnu ploču
  • cc 1600 komada radnih dasaka 1200x1150x40mm polovn

  Sušara nije jr je sistem na vagone

  Više mobilne mašine