Mobilni stroj za beton FBH 1200H – bloketara

PROIZVAĐAĆ: AME Maschinen GesmbH
MODEL: FBH 1200H
GODINA PROIZVODNJE / STANJE:  2003
ŠIRINA KOTAČA: 1200 mm

 

Zahtev


  • okretnim kotacem
  • sa uljnim kilerom
  • 2 kompleta Vibratora sa Motorima
  • Stroj za paketiranej na paletu sa boksmo za transportne palete
  • stroj za polivanej proizvoda
  • stroj za promjenu sina-vrsta
  • 2 komada nateznih kablova
  • kibla za doziranej ili pu njenje betona
  • 3 natezne sajle
  • 3 polovna kalupa

  Više mobilne mašine