Stacionaran stroj za blokove KVM 125×105

PROIZVAĐAČ: Blockmaschine KVM 125×105
MODEL: KVM 125×105
GODINA PROIZVODNJE / STANJE:  1999 / Dobro stanje

 

Zahtev


  • Hidraulicni agregat
  • 2000 radnih dasaka
  • KVM Paketirnica
  • Skako 1125 L Komplet-Betonara
  • 3 Silosa za cement sa puzevima
  • KVM -SPS-Upravljanje
  • Finger-kolica koja voze u regale
  • 3 kalupa
  • Regali 10 vrsta
  • Colormix

  Više mobilne mašine